Електронска АНКЕТА за студенте свих година одржаће се у периоду од 21.- 22.12.2016. године у кабинету информатике према распореду који је истакнут на огласној табли за сваку годину појединачно.

Присуство студената на анкети је обавезно!

Одсуство са наставе у наведеном термину је оправдано.

► Електронска анкета за зимски семестар 2016/2017 - списак студената свих година по групама

самсун есцорт