На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (Сл. Гл. Р.С. бр. 73/10, 104/11,  84/12 и 108/13) и Одлуке Владе Републике Српске бр: 04/1-012-2-966/14 од 08.05.2014. године о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2014/2015 години и конкурса објављеног 14.06.2014. године у дневном листу Глас Српске

                                       ТЕХНОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ  ЗВОРНИК

врши упис студената у трећем уписном року у прву годину 1.  циклуса студија у академској  2014/2015 години

Опширније...

 

Кандидати који су остварили право на упис у другом уписном року, исти могу обавити на Факултету у периоду од 08.09.2014. до 12.09.2014. године. Уколико кандидат који је стекао право на упис, не изврши упис у наведеном року, губи то право, а право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Опширније...

самсун есцорт