Услови уписа старијих година (и поноваца) 1. циклуса студија истакнути су на огласној табли и сајту факултета.

Упис студената ће трајати до 24.10.2014.године. 

 

На основу члана 72. став 6. Закона о високом образовању (службени гласник РС бр. 73/10), члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуке Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву број 01-УО-ИИ-135-13/14 од 03. октобра 2014. године, Декан Технолошког факултета прописао је инструкције о упису старијих година студија првог и другог циклуса академске 2014/2015. године.

► Одлука о упису старијих година студија првог и другог циклуса академске  2014/2015. године ПДФ

самсун есцорт