На основу члана 72. став 6. Закона о високом образовању (службени гласник РС бр. 73/10), члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуке Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву број 01-УО-ИИ-135-13/14 од 03. октобра 2014. године, Декан Технолошког факултета прописао је инструкције о упису старијих година студија првог и другог циклуса академске 2014/2015. године.

► Одлука о упису старијих година студија првог и другог циклуса академске  2014/2015. године ПДФ

 

Предаја молбе за упис предмета из наредне године студија путем колизије (важи за поновце 1., 2. и 3. године првог циклуса студија) може се обавити у студентској служби Факултета до 24.10.2014. године.
 
Формулар молбе преузети овде и читко је попунити.
 
 
самсун есцорт