На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске€, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), и Одлуке Владе РС о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2015/16. години број: 04/1-012-2-2509/15 од 05.11.2015. године, Универзитет у Источном Сарајеву р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину трећег циклуса студија у академској 2015/2016. години на Универзитету у Источном Сарајеву

Опширније...

самсун есцорт