Електронска АНКЕТА за студенте свих година одржаће се у периоду од 23. – 25.12.2014. године у кабинету информатике према распореду који је истакнут на огласној табли за сваку годину појединачно.

Присуство студената на анкети је обавезно!

Одсуство са наставе у наведеном термину је оправдано.

► Анкета зимски семестар 2014-2015 -списак студената свих година по групама ПДФ

 

На основу члана 72. став 6. Закона о високом образовању (службени гласник РС бр. 73/10), члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуке Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву број 01-УО-ИИ-135-13/14 од 03. октобра 2014. године, Декан Технолоšког факултета прописао је инструкције о упису старијих година студија првог и другог циклуса академске 2014/2015. године.

► Одлука о упису старијих година студија првог и другог циклуса академске  2014/2015. године ПДФ

самсун есцорт