На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (Сл. Гл. Р.С. бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13, 44/15 и 90/16) и Одлуке Владе Р. Српске број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017 о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018 години

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЗВОРНИК

врши упис студената у прву годину 1. циклуса студија у академској 2017/2018 години у трећем уписном року

- СП Хемијско инжењерство и технологија - 240 ЕЦТС, са 4 модула:

- Хемијско процесно инжењерство и технологија;

- Инжењерство заштите животне средине;

- Прехрамбена технологија;

- Заштита на раду и заштита од пожара,

- могу се уписати 16 суфинансирајућих студената.

- СП Биологија - 240 ЕЦТС

- могу се уписати 11 суфинансирајућих студената.

За трећи уписни рок пријаве се подносе Студентској служби факултета од 18.09.2017. године до 22.09.2017. године.

Опширније...

СП Хемијско инжењерство и технологија - Коначна ранг листа кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија академске 2017/2018. године у другом уписном року

СП Биологија - Коначна ранг листа кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија академске 2017/2018. године у другом уписном року

Кандидати који су остварили право на упис, исти могу обавити на Факултету у периоду од 11.09.2017. до 15.09.2017. године. Уколико кандидат који је стекао право на упис, не изврши упис у наведеном року, губи то право, а право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Опширније...

самсун есцорт