Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Gl. R.S. br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13, 44/15 i 90/16) i Odluke Vlade R. Srpske broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017 o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018 godini

TEHNOLOŠKI FAKULTET ZVORNIK

vrši upis studenata u prvu godinu 1. ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini u drugom upisnom roku

- SP Hemijsko inženjerstvo i tehnologija - 240 ECTS, sa 4 modula: Hemijsko procesno inženjerstvo i tehnologija, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Prehrambena tehnologija i Zaštita na radu i zaštita od požara)- mogu se upisati 15 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 20 sufinansirajućih studenata.

- SP Biologija - 240 ECTS- mogu se upisati 13 sufinansirajućih studenata.

Za drugi upisni rok prijave se podnose Studentskoj službi fakulteta od 28.08.2017. godine do 01.09.2017. godine.

Opširnije...

SP Hemijsko inženjerstvo i tehnologija -Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2017/2018. godine

SP Biologija - Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2017/2018. godine

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, isti mogu obaviti na Fakultetu u periodu od 03.07.2017. do 07.07.2017. godine. Ukoliko kandidat koji je stekao pravo na upis, ne izvrši upis u navedenom roku, gubi to pravo, a pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Opširnije...

samsun escort