Реците свима

                        

 

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ                                    ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Проф.др Јован Сејменовић                            Проф.др Драган Тошковић

(изд.1996)                                                             (изд.1999)

 

                    

ТЕХНОЛОГИЈА ВОДЕ                                       РЕАКЦИОНИ МЕХАНИЗМИ У ОРГАНСКОЈ ХЕМИЈИ

Проф.др Јован Ђуковић                                    Проф.др Марко Тодоровић и др.

 

Доц.др Бранко Ђукић и др.                              (изд.2001)

(изд.2000)

 

                    

 

СИСТЕМАТИКА МИНЕРАЛУРГИЈЕ              УПРАВЉЕЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Проф.др Часлав Јевремовић                            Проф.др Живан Живковић,

(изд.2001)                                                               Доц.др Миладин Глигорић

                                                                                   (изд.2002)

 

                     

 

ОСНОВЕ ХЕМИЈСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА     ЕКСПЕР.ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Доц.др Милован Б.Јотановић                           Проф.др Драган Тошковић

(изд.2003)                                                              (изд. 2005)

 

                     

 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ОПШТЕ ХЕМИЈЕ    УПРАВЉЕЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Проф.др Миладин Глигорић                                Проф.др Живан Живковић,                                     

Мр Горан Тадић                                                      Проф.др Миладин Глигорић                                 

(изд.2004)                                                                 (изд.2005)

 

                        

 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ                           ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ И

ИНЖЕЊЕРСКОГ ЦРТАЊА                      Др Миро Судар

Др Бранко Пејовић                                      (изд.2006)

(изд.2005)

                   

 

МЕНАЏМЕНТ ПРОЈЕКТОМ                      МАТЕРИЈАЛНИ И ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС

Др Митар Перушић                                       НЕОРГАНСКИХ БАЗА И СОЛИ

(изд.2006)                                                       Проф.др Драгица Лазић и др.  (изд.2007)

 

ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА

Др Александар Ш.Толић

(изд.2000)