На шестој сједници Заједница технолошких и металуршких факултета одржаној у Подгорици (децембар 2016.године) је одлучено да Технолошки факултет Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву, предсједава заједницом ЗТМФ-а у наредне двије године (2017. и 2018.година).

Опширније...

Електронска АНКЕТА за студенте свих година одржаће се у периоду од 21.- 22.12.2016. године у кабинету информатике према распореду који је истакнут на огласној табли за сваку годину појединачно.

Присуство студената на анкети је обавезно!

Одсуство са наставе у наведеном термину је оправдано.

► Електронска анкета за зимски семестар 2016/2017 - списак студената свих година по групама

самсун есцорт