Реците свима

 

Дјелатност факултета

Истраживање, развој и пројектовање технолоšких процеса који омогућавају квалитетну, поуздану и сигурну производњу уз уважавање критерија економичности, ефикасности и заšтите околине. 
Факултет је високоšколска државна установа која на научном пољу хемијског инжењерства и технологије:
- креира и изводи академске додипломске, постдипломске магистарске и постдипломске стручне студије;
- креира и изводи научно-истраживачки рад повезан са образовним процесом;
- реализује пројекте за индустрију и у сарадњи сњом;
- организује семинаре, симпозијуме и друге научне и стручне скупове;
- објављује научне и стручне радове, књиге, монографије, уџбенике, скрипте, билтене и сл.;
- сарађује са научним, стручним, образовним и осталим организацијама;
- проучава, развија и унапређује технолоšке процесе;
- пројектује процесе, уређаје, опрему, објекте и сложене системе; 
- пружа консалтинг услуге;
- израђује атесте, цертификате.

самсун есцорт