Реците свима

 

Декан организује и руководи радом факултета.

Од 2012 за декана Технолошког факултета у Зворнику именован је

проф.др Миладин Глигорић.

Декану у раду помажу, продекан за наставу доц.др Драган Вујадиновић, продекан за научно-истраживачки рад доц.др Александар Дошић, секретар Факултета Станоје Васић.

О организационим и наставно-научним питањима одлучује се на

Наставно-научном вијећу.

Декани Факултета од оснивања до данас:

1994-1997, проф.др Немања Поповић

1997-2001, проф.др Јован Сејменовић

2001-2005, проф.др Немања Поповић

2005-2007, проф.др Милован Јотановић

2007-2012, проф.др Милован Јотановић

2012 - проф.др Миладин Глигорић

У органима управљања Универзитета учествују и наши представници и то:

Члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву од 2015.год. је

проф.др Драгица Лазић.

Чланови Стручног вијећа за природне и техничке науке су

проф.др Миладин Глигорић и проф.др Љубица Васиљевић.

алт

самсун есцорт