Реците свима

Истраживање, развој и пројектовање технолошких процеса који омогућавају квалитетну, поуздану производњу уз уважавање критерија
 

економичности, ефикасности и заштите околине.

Факултет је базиран на научном пољу хемијског инжењерства и технологије: 


- креира и изводи академске додипломске, постдипломске магистарске и постдипломске стручне студије; 
- креира и изводи научно-истраживачки рад повезан са образовним процесом; 
- реализује пројекте за индустрију и у сарадњи сњом; 
- организује семинаре, симпозијуме и друге научне и стручне скупове; 
- објављује научне и стручне радове, књиге, монографије, уџбенике, скрипте, билтене и сл.; 
- сарађује са научним, стручним, образовним и осталим организацијама; 
- проучава, развија и унапређује технолошке процесе; 
- пројектује процесе, уређаје, опрему, објекте и сложене системе; 
- пружа консалтинг услуге; 
- израђује атесте, цертификате.

самсун есцорт