Реците свима

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (Сл. Гл. Р.С. бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13, 44/15 и 90/16) и Одлуке Владе Р. Српске број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017 о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018 години

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЗВОРНИК

врши упис студената у прву годину 1. циклуса студија у академској 2017/2018 години у трећем уписном року

- СП Хемијско инжењерство и технологија - 240 ЕЦТС, са 4 модула:

- Хемијско процесно инжењерство и технологија;

- Инжењерство заштите животне средине;

- Прехрамбена технологија;

- Заштита на раду и заштита од пожара,

- могу се уписати 16 суфинансирајућих студената.

- СП Биологија - 240 ЕЦТС

- могу се уписати 11 суфинансирајућих студената.

За трећи уписни рок пријаве се подносе Студентској служби факултета од 18.09.2017. године до 22.09.2017. године.

Кандидати приликом конкурисања подносе Студентској служби факултета следећа документа и то:

-извод из матичне књиге рођених,

-оригинална свједочанства о завршеним разредима четворогодишњег средњег образовања,

-оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,

-доказ о уплати 60 КМ на име накнаде за полагање пријемног испита.

Полагање пријемног испита ће се одржати у просторијама факултета дана 25.09.2017. године са почетком у 9 часова из предмета:

- СП Хемијско инжењерство и технологија (Математика или Хемија или Физика) (Избор једног предмета за полагање пријемног испита за СП Хемијско инжењерство и технологија врши сам кандидат по сопственој жељи.)

- СП Биологија (Биологија и Хемија)

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Резултати конкурса ће бити истакнути до 26.09.2017. године до 14 часова, а упис је од 27.09.2017. године до 29.09.2017. године.

Приликом уписа студенти су дужни приложити сљедеће:

а) 2 фотографије, формата 5x6 цм

б) љекарско увјерење (које поред прегледа општег здравственог стања садржи и преглед психолога)

ц) доказе о уплати (инструкција за плаћање се узима лично у студентској служби Факултета)

д) увјерење о држављанству

Тестове за полагање пријемног испита из Математике, Хемије, Физике и Биологије кандидати могу бесплатно добити у Студентској служби факултета или преузети у прилогу.

Математика

Хемија

Физика

Биологија

Треба да знате!

Основне студије трају четири године а мастер студије годину дана!

Наставни планови и програми су усклађени са Болоњском декларацијом још од 2004. године!

Студијски програм Хемијско инжењерство и технологија је ПРВИ студијски програм у Републици Српској који је позитивно оцијењен од ИНОСТРАНЕ ЕВАЛУАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ!

Технолошки факултет је добио посебно признање Привредне коморе Републике Српске за сарадњу са привредом у 2011. години!

У академској 2017/2018 години Технолошки факултет у Зворнику је лиценцирао иновирани студијски програм Хемијско инжењерство и технологија са четири изборна модула:

- Прве двије године - заједнички наставни план

- Хемијско процесно инжењерство и технологија

- Инжењерство заштите животне средине

- Прехрамбена технологија

- Заштита на раду и заштита од пожара

Иновирани студијски програм Хемијско инжењерство и технологија од академске 2017/2018 године на основу Рјешења бр. 07.50/612-8-8-2/17 Министарства науке и технологије РС од 12.04.2017. године .

Све информације могу се добити на телефон 056/260-190 и 056/261 072, као и на сајту факултета.

самсун есцорт