Реците свима

Дана 28.09.2017. године (четвртак) у 11.00 часова на Технолошком факултету, Бојана (Божидар) Гајић јавно ће бранити дипломски рад под називом:

''Анализа квалитета течних детерџената за прање суђа на тржишту Републике Српске''

Комисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.Др Војислав Алексић, ванр. проф. предсједник комисије

2.Др Зоран Петровић, доцент ментор

3.Др Перо Дугић, ред. проф. члан комисије

4.Др Драгана Кешељ, доцент члан за замјену

самсун есцорт