Реците свима

Дана 22.09.2017. године (петак) у 12.00 часова на Технолошком факултету, Бајро (Усо) Салкунић јавно ће бранити дипломски рад под називом:

''Структура и физичко-хемијска анализа отпадних оловно киселинских акумулатора''

Комисија за оцјену и одбрану дипломског рада у саставу:

1.Др Миомир Павловић, ред. проф. предсједник комисије

2.Др Драган Тошковић, ред. проф. ментор

3.Др Милорад Томић, ванр. проф. члан комисије

4.Др Горан Тадић, ванр. проф. члан за замјену

самсун есцорт