Реците свима

Електронска АНКЕТА за студенте свих година одржаће се у периоду од 01.- 02.06.2017. године у кабинету информатике према распореду који је истакнут на огласној табли за сваку годину појединачно.

Присуство студената на анкети је обавезно!

Одсуство са наставе у наведеном термину је оправдано

► Електронска анкета за љетни семестар 2016/2017 - списак студената свих година по групама ( СП ХИиТ)

► Електронска анкета за љетни семестар 2016/2017 - списак студената свих година по групама ( СП Биологија)

самсун есцорт