Реците свима

 

1. циклус студија

 

На Технолоšком факултету у Зворнику изводи се високоšколска настава на студијском програму „Хемијско инжењерство и технологија“ у трајању од 4 године или 8 семестара (240 ЕЦТС) са пет изборних модула.

Опис наставног плана академског студија 1. циклуса можете преузети  ОВДЈЕ!

 

Прве двије године - заједнички наставни план

 

Од треће године врšи се избор модула:

Хемијско процесно инжењерство

Прехрамбено инжењерство

Инжењерство заšтите животне средине

Електрохемијско инжењерство

Управљање технологијама

 

 

2. циклус студија - мастер студиј

Други циклус студија – мастер студиј на студијском програму „Хемијско инжењерство и технологија“ представља наставак првог циклуса студија и траје годину дана или 2 семестра (60 ЕЦТС).

Опис наставног плана 2. циклуса студија - мастер студија можете преузети ОВДЈЕ!

 

Изборни модули:

Хемијско процесно инжењерство (ХПИ)

Прехрамбено инжењерство (ПИ)

Инжењерство заšтите животне средине (ИЗЖС)

Електрохемијско инжењерство (ЕХИ)

Управљање технологијама (УТ)

самсун есцорт