Реците свима

 

Домаћи и међународни пројекти

Лиценце и рјеšења о испуњавању услова за израду пројеката и техничке документације:

 

1) РЈЕŠЕЊЕ о упису у регистар научно истраживачких установа, Мин. науке и технологије, број: 06/6-040/050-1/07

2) ЛИЦЕНЦА за израду дијела техничке документације, маšинска и технолоšка фаза, за објекте за које одобрење за грађење издаје опšтински орган управе, Мин. за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број регистра: 3820/09.

3) РЈЕŠЕЊЕ о одобрењу за рад водопривредној лабораторији категорије 2, Мин.пољопривреде, šумарства и водопривреде, број: 06-337-7271-1/08.

4) РЈЕŠЕЊЕ о испуњености услова за обављање дјелатности из области заšтите животне средине, Мин. за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број регистра: 14-Е/08.

5) РЈЕŠЕЊЕ о испуњености услова за израду дијела техничке документације, маšинска и технолоšка фаза, за објекте за које одобрење за грађење издаје опšтински орган управе, Мин. за просторно уређење, грађ. и екологију, број регистра: 3820/09.

 

Списак запослених истраживача на Технолоšком факултету у Зворнику погледајте ОВДЈЕ!

 

Текући пројекти

Текуће домаће и међународне пројекте  погледајте   ОВДЈЕ!

 

 

Заврšени пројекти

Заврšене пројекте можете погледати  ОВДЈЕ!

 

алт

 

самсун есцорт