Индекс чланка
Издавачка дјелатност
Страна 2
Страна 3
Све стране

Реците свима

алт

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Проф.др Јован Сејменовић

(изд.1996)

алт

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Проф.др Драган Тошковић

(изд.1999)

алт

ТЕХНОЛОГИЈА ВОДЕ

Проф.др Јован Дјуковић

Доц.др Бранко Дјукић и др.

(изд.2001)

алт

РЕАКЦИОНИ МЕХАНИЗМИƒƒ‚ ОРГАНСКОЈ ХЕМИЈИ

ƒƒƒƒ‚Проф.др Марко Тодоровић и др.

(изд.2000)

алт

СИСТЕМАТИКА МИНЕРАЛУРГИЈЕƒƒƒ‚

Проф.др Часлав Јевремовић

(изд.2001)

алт

Проф.др Живан Живковић,

Доц.др Миладин Глигорић

(изд.2002)

алт

ОСНОВЕ ХЕМИЈСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

Доц.др Милован Б.Јотановић

(изд.2003)

алт

ЕКСПЕР.ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

Проф.др Драган Тошковић

(изд. 2005)

алт

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ОПШТЕ ХЕМИЈЕ

Проф.др Миладин Глигорић

Мр Горан Тадић

(изд.2004)

алт

УПРАВЉЕЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Проф.др Живан Живковић,

Проф.др Миладин Глигорић

(изд.2005)


алт

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ИНЖЕЊЕРСКОГ ЦРТАЊА

Др Бранко Пејовић

(изд.2006)

 алт

ТЕХНОЛОШ КЕ ОПЕРАЦИЈЕ И

Др Миро Суда

(изд.2005)

алт

МЕНАЏМЕНТ ПРОЈЕКТОМ

Др Митар Перушић

(изд.2006)

алт

МАТЕРИЈАЛНИ И ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС

НЕОРГАНСКИХ БАЗА И СОЛИ

Проф.др Драгица Лазић и др.

(изд.2007)

алт

ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА

Др Александар Толић

(изд.2000)

алт

УПАРАВАЊЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЈА

Милован Б.Јотановић

(изд. 2008)

алт

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЛУЖЕЊА

И КАЛЦИНАЦИЈЕ АЛУМИНИЈУМ-ХИДРОКСИДА

Др Митар Перушић

(изд. 2008)

алт

ВАЛОРИЗАЦИЈА ГАЛИЈУМА

ИЗ ДЕКОМПОНОВАНЕ БАУЕР-ове ЛУЖИНЕ

Др Драган В. Тошковић, Др Милош Б. Рајковић,

Др Душан Д. Станојевић, Др Милорад Томић

(изд. 2009)

алт ƒƒƒƒƒ‚

СУШ ЕЊЕ ДИСПЕРЗНИХ СИСТЕМА

Милован Б.Јотановић

(изд.2009)

алт

ПРИПРЕМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Миладин Глигорић

(изд.2010)

алт

МАТЕРИЈАЛНИ И ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС

НЕОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА

Драгица Лазић, Јелена Панавин-Шкундрић,

Славица Сладојевић, Љубица Васиљевић

(изд.2010)

алт

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ

ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

Милорад Томић, Миомир Павловић,

Јово Мандић, Борислав Малиновић


алтƒƒ‚

ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ 3

Проф.др Миро Судар, дипл.инг.

(изд.2010)

алт

РАЗВОЈ НОВИХ ПРЕХРАМБЕНИХ

ПРОИЗВОДА

Радослав Грујић, Славица Грујић

(изд. 2011)

алт

ФИЗИЧКО ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА

У ПРОЦЕСИМА ОРГАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Зоран Петровић, Перо Дугић,

Војислав Алексићƒƒ‚

(изд.2011)

алт

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ

ОСНОВА МАШИНСТВА

ИНДУСТРИЈЕ

Бранко Пејовић

(изд.2011)

алтƒ‚

ПРИПРЕМА ВОДЕ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЕНЕРГЕТИКУ

Проф.др Бранко Дјукић,ƒƒƒƒƒ‚ Проф.др Миладин Глигорић,

Мр Славко Смиљанић

(изд. 2011)ƒƒƒƒƒƒ‚ƒ‚

алт

КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА

Миомир Г. Павловић, Душан Станојевић,

Сретен Младеновић

(изд. 2012)

алт

ОСНОВЕ ХЕМИЈСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

Милован Јотановић, Горан Тадић

(изд. 2012)

алт

ИНЖЕЊЕРСКА ТЕРМОДИНАМИКА

Бранко Пејовић, Митар Перушић

(изд. 2012)

алт

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ

КОРОЗИЈЕ И ЗАШТИТЕ

Милорад Томић, Миомир Павловић, Борислав Малиновић

(изд. 2013)ƒƒ‚

алт

МОГУЋНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ БИОТАНОЛА

КАО АЛТЕРНАТИВНОГ ГОРИВА

Владан Мићић, Војислав Алексић, Владимир Дамјановић

(изд. 2013)

самсун есцорт