Реците свима

 

 

САВЕЗ СТУДЕНАТА ТЕХНОЛОŠКОГ ФАКУЛТЕТА ЗВОРНИК

 

Савез студената Технолоšког факултета у Зворнику основан је на Скупšтини оснивача 02.03.1998.године у Зворнику.

ССТФЗ је ванстраначка организација у коју се удружују студенти Технолоšког факултета Зворник да би својим активностима доприњели развоју и раду Технолоšког факултета Зворник, остварењу и заšтити својих права и осталих циљева организације и побољšању квалитета наставе и стандарда студената.

Наšа организација део је Савеза студената Универзитета у Источном Сарајеву, најбројније студентске организације на Универзитету.

 

Просторије ССТФЗ се налазе у сутерену зграде Технолоšког факултета, преко пута канцеларије студентске службе.У сарадњи са другим организацијама на Универзитету и šире организује трибине, семинаре са међународним учеšћем, анкетирање студената, журке...

Од осталих активности треба споменути и организовање бруцоšке и апсолвентских вечери, хуманитарних акција, као и организацију Технологијаде.

Чланови ССТФЗ-а активно учествују у свим сферама студентског живота на Технолоšком факултету, а најбитније је свакако чланство у Наставно –научном вијећу Технолоšког факултета и Сенату Универзитета у Новом Саду.

 

У оквиру ССТФЗ-а од скора дјелује локални одбор ФИСЕЦ-а (Фоод Индустрy Еуропеан Студентс Цоунцил). Све своје активности ФИСЕЦ ЛЦ Зворник организује заједно са ССТФЗ-ом.

Циљеви СОТФЗ су:

1) Допринос даљем развоју и раду ТФЗ

2) Остваривање и заšтита права и интереса студената ТФЗ

3) Побољšање квалитета наставе и стандарда студената ТФЗ

4) Борба за спровођење и примјену Болоњског процеса и укључење у јединствени европски високоšколски простор

5) Комуникација и сарадња са другим невладиним и студентским организацијама у циљу остваривања научне, културне и спортске размјене и сарадње

6) Запоšљавање студената ТФЗ

7) Подизање еколоšке свијести и заšтита и очување животне средине

 

Е-маил: sotfzv@gmail.com ; fisec_zvornik@yahoo.com

 

 

самсун есцорт