Избори у звања

На основу члана 6. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, даје се слиједеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се сви заинтересовани да се у библиотеци Технолошког факултета Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву налази Извјештај комисије за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област: Генетика и наслеђивање, ужа област образовања Генетика, на предметима: Принципи генетике, Хумана и медицинска генетика, Основи молекуларне биологије и Популациона генетика на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Опширније...

На основу члана 6. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,  даје се слиједеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се сви заинтересовани да се у библиотеци Технолошког факултета Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву налази Извјештај комисије за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу област образовања: Физичка хемија, ужу научну област: Физичка хемија, наука о полимерима електрохемија на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Опширније...

На основу члана 6. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, даје се слиједеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се сви заинтересовани да се у библиотеци Технолошког факултета Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву налази Извјештај комисије за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу област образовања: Процесно хемијско инжењерство, ужу научну област: Процесно инжењерство на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву .

Опширније...

На основу члана 6. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, даје се слиједеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се сви заинтересовани да се у библиотеци Технолошког факултета Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву налази Извјештај комисије за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу област образовања: Електрохемијско инжењерство, ужу научну област: Процесно инжењерство на Технолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Опширније...

самсун есцорт