Резултати испита

► Резултати приступних испита из Енглеског језика, 12.07.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Примјене рачунара у инжењерству, 11.07.2017.ПДФ

►Резултати приступног испита из Материјалних и енергетских биланса, 11.07.2017. ПДФ

►Резултати приступног испита из Анализе и симулације процеса, 11.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Неорганске хемијске технологије 1 и 2 , 10.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Конструкционих материјала, 10.07.2017. ПДФ

► Резултати приступних испита из Енглеског језика (СП Биологија), 05.07.2017. ПДФ

► Резултати писменог испита из Физичке хемије 1 и 2, 07.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Технологије прераде нафте, 04.07.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Хемије (СП Биологија), 04.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Опште и Неорганске хемије (СП ХИиТ), 04.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије 2, 05.07.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Примјене рачунара у инжењерству, 03.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из предмета: Корозија и заштита, Основе електрохемијског инжењерства и Хемијске термодинамике, 05.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије 1, 03.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Амбалажних материјала и амбалаже, 03.07.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Конструкционих материјала, 04.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Неорганске хемијске технологије 1 и 2, 03.07.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума 2 из Технологије глинице, 04.07.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума 2 из Технологије керамике, 04.07.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије 1 и 2, 30.06.2017. ПДФ

► Резултати завршних испита из Енглеског језика ПДФ

► Резултати испита из Неорганске хемијске технологије 1 и 2, 30.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума из предмета Пројектовања процесне опреме, 30.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Амбалажних материјала и амбалаже, 21.06.2017.ПДФ

► Резултати приступног испита из предмета Развиће животиња (СП Биологија), 28.06.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Биохемијског инжењерства, 29.06.2017. ПДФ

► Резултати приступних испита из Енглеског језика (СП ХИиТ), 26.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије 1, 26.06.2017. ПДФ

►Резултати приступног испита из Материјалних и енергетских биланса, 27.06.2017. ПДФ

►Резултати приступног испита из Анализе и симулације процеса, 27.06.2017. ПДФ

► Резултати поновног колоковијума 2 из Материјалних и енергетских биланса, 26.06.2017. ПДФ

► Резултати приступних испита из Енглеског језика (СП Биологија), 21.06.2017. ПДФ

► Резултати писменог испита из Физичке хемије 1 и 2, 23.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије, 22.06.2017. ПДФ

► Резултати приступних тестова из Аналитичке хемије и Инструменталних метода, 22.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Биохемјског инжењерства и Органске хемијске технологије 2, 21.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Хемије (СП Биологија), 20.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Опште и Неорганске хемије, 20.06.2017. ПДФ

► Резултати писменог испита из предмета: Органска хемија (СП ХИиТ) и Хемија 2 (СП Биологија), 20.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Неорганске хемијске технологије 1и 2, 20.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума 1 из Технологије керамике, 19.07.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из предмета Информатика у биологији, 10.06.2017. ПДФ

► Резултати писмених испита из предмета: Корозија и заштита, Основе електрохемијског инжењерства и Хемијске термодинамике, 20.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Технологије глинице, 19.06.2017. ПДФ

► Резултати испита из Конструкционих материјала, 19.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума 2 из Материјалних и енергетских биланса, 19.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума из Органске хемијске технологије 1, 16.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума 2 из Неорганске хемије, 15.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума из Органске хемије, 14.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума из Хемијске термодинамике, 14.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума 2 из Технологије глинице, 12.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума 2 из предмета Хемијска термодинамика, 12.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума из предмета Корозија и заштита, 08.06.2017. ПДФ

► Резултати колоквијума 1 из Хемијске термодинамике, 07.06.2017.ПДФ

самсун есцорт