Резултати испита

► Резултати практичног испита из Физиологије биљака (СП Биологија), 25.09.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Хемије и Биохемије (СП Биологија), 19.09.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Органске хемије (СП ХИиТ), 19.09.2017. ПДФ

► Резултати приступних испита из Енглеског језика, 20.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије 1 и 2 и Технологије прераде нафте, 20.и 21.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Физичке хемије 1 и 2, 22.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из предмета: Корозија и заштита, Основе електрохемијског инжењерства и Хемијске термодинамике, 20.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Хемије (СП Биологија), 19.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Опште и Неорганске хемије (СП ХИиТ), 19.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Неорганске хемијске технологије 1 и 2, 19.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Амбалажних материјала и амбалаже, 13.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Неорганске хемијске технологије 1 и 2, 14.09.2017. ПДФ

►Резултати практичног испита из Физиологије биљака (СП Биологија), 14.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије 1 и 2, 12. и 13.09.2017.ПДФ

► Резултати приступних испита из Енглеског језика, 06.09.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Материјалних и енергетских биланса, 11.09.2017. ПДФ

► Резултати приступног испита из Анализе и симулације процеса, 11.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије 2, 08.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемијске технологије, 06.09.2017. ПДФ

► Резултати приступног теста из Аналитичке хемије и Инструменталних метода, 07.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Хемије (СП Биологија), 05.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Опште и Неорганске хемије (СП ХИиТ), 05.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Органске хемије за СП ХИиТ и СП Биологија, 05.09.2017. ПДФ

► Резултати приступног и практичног испита из Принципа генетике (СП Биологија), 06.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из предмета: Корозија и заштита, Основе електрохемијског инжењерства и Хемијска термодинамика, 06.09.2017. ПДФ

► Резултати испита из Неорганске хемијске технологије 1 и 2, 05.09.2017. ПДФ

► Резултати теста из Опште физиологије са биофизиком (СП Биологија), 05.09.2017. ПДФ

► Резултати писменог испита из Физичке хемије 1 и 2, 01.09.2017. ПДФ

самсун есцорт